top of page
家庭旅遊

​家長免費資源

貼地英文教學短片

全部影片

全部影片

全部影片
Search video...
#支持港隊 【睇奧運 #貼地學英文】奧運小謬誤:點解小朋友覺得香港唔夠勁?同場加映:港隊奧運項目懶人包(睇到最後! )

#支持港隊 【睇奧運 #貼地學英文】奧運小謬誤:點解小朋友覺得香港唔夠勁?同場加映:港隊奧運項目懶人包(睇到最後! )

02:56
Play Video
1分鐘下午茶新點子【什麼三文治每個美國人都吃1500塊?】#貼地學英文​ #家長必睇 #茶點 #小吃 #1分鐘食譜 粵英語音+中文字幕

1分鐘下午茶新點子【什麼三文治每個美國人都吃1500塊?】#貼地學英文​ #家長必睇 #茶點 #小吃 #1分鐘食譜 粵英語音+中文字幕

04:23
Play Video
【1分鐘#潮學英文】2021暑假家長必識☀️點解Staycation叫做Staycation? x 公投2021小朋友最愛Staycationg地方❤️ #貼地學英文 #小朋友最愛 #家長必學

【1分鐘#潮學英文】2021暑假家長必識☀️點解Staycation叫做Staycation? x 公投2021小朋友最愛Staycationg地方❤️ #貼地學英文 #小朋友最愛 #家長必學

00:54
Play Video

免費工作紙下載

​家長心靈雞湯